A. COOKIE POLICY PUBLIPAVO
Versie: april 2020

 
PUBLIPAVO maakt gebruik van cookies. Omdat wij uw privacy willen waarborgen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe en waarom wij cookies gebruiken. Cookies worden beschouwd als persoonsgegevens. Lees daarom ook zeker onze privacy policy, zodat u op de hoogte bent van de verwerking van deze persoonsgegevens. 

Wat zijn cookies? 

Een cookie is een klein tekstbestand dat doorgaans uit letters en cijfers bestaat dat op uw computer of mobiel toestel kan worden geplaatst wanneer u zich toegang verschaft tot onze website. Cookies stellen een website doorgaans in staat uw toestel en surfactiviteiten te herkennen indien u ernaar terugkeert, of indien u een andere website bezoekt die dezelfde cookie herkent. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 
Verschillende cookies hebben verschillende functies. Sommige helpen u door pagina’s te navigeren, informatie over voorkeuren op te slaan en de website over het algemeen gebruiksvriendelijk te maken. Andere identificeren producten, goederen of diensten waarin u geïnteresseerd kunt zijn en worden gebruik om reclame op maat aan te bieden. 

Welke cookies gebruiken wij?

De enige cookies die onze website gebruikt zijn: 

(1) Analytische cookies Met analytische cookies verzamelen wij met behulp van derden statistieken over het gebruik van onze website door de gebruikers. Door websitegebruik te meten kunnen we onze website blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers. 
 

Overzicht van de specifieke cookies: 

(1) “_ga” Doel: om gebruikers te onderscheiden Bewaartermijn: 2 jaar 

(2) “_gid” Doel: om gebruikers te onderscheiden Bewaartermijn: 24 uur 

(3) “_gat” Doel: wordt gebruikt om het aantal verzoeken te beperken Bewaartermijn: 1 minuut 

(4) “AMP_TOKEN” Doel: Bevat een token dat kan worden gebruikt om de identiteit van een gebruiker op te vragen bij de AMP client-ID service. Andere mogelijke waarden duiden op een offline zijn, inflight request of een fout bij het ophalen van een client-ID bij de AMP client-ID service. Bewaartermijn: 30 seconden tot één jaar 

(5) “_gac <property-id>” Doel: Bevat campagne gerelateerde informatie van de gebruiker. Indien u uw Google Analytics – en AdWords-accounts heeft gekoppeld, lees de conversietag van AdWords-websites deze cookie, tenzij u zich afmeldt. 
Bewaartermijn: 90 dagen 

Overzicht van de gebruikte cookies: 

1. Naam: e85d7c5f2475690afc8904df40b850a6, Content: b6fu5ufe9epnshr1lbbe6tun34, Verloopt: Wanneer de browsingsessie eindigt

Hoe moet u cookies verwijderen?

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde functies niet zal kunnen gebruiken. 

(1) Cookies verwijderen in Microsoft Edge: Klik op het Menu icoon (icoon met 3 lijntjes) rechts bovenin. Klik op het icoontje van het klokje, dit is het tabblad ‘Geschiedenis’. Klik op ‘Alle geschiedenis’ wissen. Nu kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies en opgeslagen websitegegevens’ aan en klik op ‘Wissen’. Onderaan kun je aangeven of je deze gegevens altijd wilt wissen bij het afsluiten van Microsoft Edge. 

(2) Cookies verwijderen in Chrome: Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechts bovenin. Klik op ‘Instellingen’ > ‘Geschiedenis’ > ‘Browsegegevens’ wissen. Zorg in ieder geval dat ‘Cookies en andere site- en plug-ingegevens verwijderen’ aangevinkt staat. Je kunt ook aangeven hoe oud de Cookies moeten zijn. Kies hier 'Alles'. 

(3) Cookies verwijderen in Firefox: Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechts bovenin. Ga naar ‘Opties’ > ‘Privacy’. Klik op ‘Uw recente geschiedenis wissen’. Onder ‘Details’ kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies’ aan. Je kunt ook aangeven hoe oud de Cookies moeten zijn. Kies hier op 'Alles'. 

(4) Cookies verwijderen in Safari: Klik links bovenin de menubalk op ‘Safari’ > ‘Voorkeuren’. Kies bovenin het venster het tabblad ‘Privacy’. Klik vervolgens op ‘Verwijder alle Websitegegevens’. 

(5) Cookies verwijderen in Internet Explorer: Klik op het icoontje van een tandwieltje rechts bovenin. Ga naar het menu ‘Beveiliging’ > ‘Verwijder browsegeschiedenis’. Nu kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies en website data’ aan. Klik onderaan het venster op ‘Verwijderen’. 

Hoe kan u zich tegen cookies verzetten?

Je kunt je browser alle cookies laten weigeren, maar hierdoor zullen sites niet meer goed werken. Het is beter om cookies selectief toe te staan. Alle browsers maken onderscheid tussen de cookies van onze site en de cookies van derden. 

(1) Cookies blokkeren in Chrome: Klik op het blad icoon (drie streepjes) en kies voor ‘Opties’, scrol naar beneden en klik op ‘Toon geavanceerde instellingen’. Klik onder de knop ‘Privacy’ op ‘Inhoudsinstellingen’. Onder ‘Cookies’ kiest u voor ‘Blokkeren’. 

(2) Cookies blokkeren in Firefox: Ga naar menu of ‘Extra’ > ‘Opties’ > tabblad ‘Privacy’. Onder de optie ‘Cookies’ kan u de optie ‘Cookies van website accepteren’ uitvinken en dan selecteren ‘Cookies van derden accepteren: Nooit’. 

(3) Cookies blokkeren in Safari: 
Commented [LH1]: Voorbeeld: na te gaan 
Klik rechtsboven op het tandwiel, kies ‘Voorkeuren’ > ‘Privacy’ en klik op ‘Blokkeer cookies: Altijd’. 

(4) Cookies blokkeren in Internet Explorer: Om cookies van derden te blokkeren, ga naar het menu ‘Extra’ > ‘Internetopties’ > ‘Privacy’ en klik onder Instellingen op ‘Geavanceerd’. Vink ‘Automatische cookieverwerking opheffing’ aan, ga naar ‘Directe cookies’ en zet het vinkje voor ‘Accepteren’, bij ‘Indirecte cookies’ een vinkje voor ‘Blokkeren’ en klik op ‘OK’. 

Wijzigingen aan deze verklaring.

Deze verklaring kan worden onderworpen aan periodieke herzieningen om te waarborgen dat ze overeenstemt met de toepasselijke wetgeving. Oudere versies worden in ons archief opgeslagen. Contacteer ons als u deze wil raadplegen. 

De verwerking van persoonsgegevens. 

Met het gebruik van sommige cookies worden ook persoonsgegevens verwerkt. Lees dus ook zeker onze privacy policy. 

Toepasselijke wetgeving. 

Deze verklaring wordt geregeld door en is opgesteld overeenkomstig de Belgische wetgeving. 

B. PRIVACY POLICY
Versie: april 2020

Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door PUBLIPAVO.
Bij het vragen van een offerte, het plaatsen van een bestelling, een bezoek aan onze website www.publipavo.be en/of door invullen van het contactformulier op onze website en in het algemeen, in het kader van onze businessrelatie, laat u persoonlijke gegevens achter ( hierna : “Persoonsgegevens” ).

Deze gegevens gebruiken wij om te voldoen aan uw vraag, om uw bestelling uit te voeren of om zelf bestellingen te plaatsen.
In deze policy leggen wij u uit waarom wij persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee doen.
Hebt u nog vragen bij het lezen van deze policy, laat het ons dan weten. Lees ook zeker onze cookie policy.
Al uw Persoonsgegevens worden verwerkt met respect en volgens de algemene basisprincipes zoals finaliteit en proportionaliteit.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

De heer Pascal Volchiet, handelend onder de handelsnaam PUBLIPAVO, met zetel te 9250 Waasmunster, Kerkplein 2/10, met
ondernemingsnummer 0721.282.595 en BTW nummer BE 0721.282.595 ( hierna “PUBLIPAVO” genoemd ).
PUBLIPAVO bepaalt het doel van en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens waardoor zij verantwoordelijk is voor de verwerking van de Persoonsgegevens.

PUBLIPAVO maakt gebruik van cookies. Omdat wij uw privacy willen waarborgen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe en waarom wij cookies gebruiken. Cookies worden beschouwd als persoonsgegevens. Lees daarom ook zeker onze privacy policy, zodat u op de hoogte bent van de verwerking van deze persoonsgegevens. 

Hoe komen wij aan uw Persoonsgegevens ?

In eerste instantie komen wij aan uw Persoonsgegevens doordat u deze aan ons heeft meegedeeld. U bezorgt ons deze gegevens bij het vragen van een offerte, het plaatsen van een bestelling, het invullen van het contactformulier op onze website, en in het algemeen, in het kader van onze businessrelatie.
Wij verzamelen zelf uw Persoonsgegevens door uw bezoek aan onze website. Dit noemt men cookies. Over cookies kan u meer lezen in onze cookie policy.

Welke gegevens verzamelen wij ?

Wij verzamelen de volgende Persoonsgegevens van u en/of uw contactpersonen:

 • Naam
 • Aanspreektitel (geslacht)
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • GSM nummer
 • Bankgegevens

Bovenvermelde opsomming betreft een niet-limitatieve lijst van de soort gegevens die wij (potentieel) verzamelen.

Op basis van welke juridische grond verwerken wij uw gegevens ?

 • Wij verwerken uw Persoonsgegevens in de eerste plaats omdat u ons gecontacteerd heeft en informatie en/of diensten van ons heeft gevraagd.
 • De verwerking is noodzakelijk om hieraan tegemoet te kunnen komen ter uitvoering van de overeenkomst.
 • Ten tweede verwerken wij uw Persoonsgegevens omdat u hiervoor toestemming heeft gegeven.
 • Ten derde verwerken wij uw Persoonsgegevens voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.
 • Als eigen gerechtvaardigde belangen worden onder andere verstaan: leveranciersbeheer, klantenbeheer, beheer van
 • betwistingen met klanten of leveranciers en in het algemeen contact name in het kader van onze businessrelatie.
 • Ten vierde kunnen wij uw gegevens verwerken en eventueel doorgeven, indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke
 • verplichtingen die op ons rusten (bv. fiscale verplichtingen).

Hoe worden uw persoonsgegevens bewaard ?

Alle Persoonsgegevens die u bij ons achterlaat, bewaren wij in een met de modernste technieken beveiligd databestand. Geven we uw gegevens aan iemand anders, dan eisen we dat die andere net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als wij en ze alleen gebruiken voor het doel waarvoor hij ze heeft gekregen. Mocht u het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, aarzel niet om contact met ons op te nemen.
Wij verzekeren u dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld, overeenkomstig de bepalingen over de geheimhouding van
persoonsgegevens.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard ?

Uw Persoonsgegevens worden ten minste net zo lang bewaard als nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Daarenboven zullen wij uw Persoonsgegevens bewaren net zolang dit nodig is om onze eigen legitieme belangen te behartigen. Daarenboven zullen wij uw Persoonsgegevens net zo lang bewaren als dit wettelijk verplicht is. Alleszins worden boekhoudkundige documenten 10 jaar bewaard.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens ?

De door u meegedeelde Persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:
(1) voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst(en) (het verwerken van de bestelling, de uitvoering van de overeenkomst,
etc.) en in het algemeen voor contact name met u in het kader van onze businessrelatie,
(2) voor ons klantenbeheer,
(3) om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op ons rusten (bv. fiscale verplichtingen).

Worden uw Persoonsgegevens aan derde partijen overgedragen ?

Wij behandelen de door u op onze vraag verstrekte gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden, met uitzondering van derden die nodig zijn voor de uitvoering van onze overeenkomst of tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn (bijv. om fraude te laten opsporen).
Af en toe doen wij beroep op een externe verwerker. Dit houdt onder meer in dat we voor bepaalde taken gegevens doorgeven aan derden als wij daar zelf de middelen niet voor hebben. Indien we dit doen, zullen we er altijd op toezien dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. We vragen aan onze verwerkers om uw  persoonsgegevens vertrouwelijk en op een veilige manier te behandelen. Zo zal deze verwerker uw gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten uw gegevens gewist worden van zodra die verwerker de opdracht heeft voltooid.

Over welke rechten beschikt u ?

 • Recht op inzage en correctie

U heeft recht op een redelijke toegang tot de Persoonsgegevens, zodat u de gegevens kan bijwerken, wijzigen of indien wettelijk mogelijk,
verwijderen.

 • Recht om vergeten te worden

U heeft het recht te verzoeken dat de Persoonsgegevens volledig worden verwijderd uit de database van PUBLIPAVO, echter enkel in de gevallen bedoeld in de wet (m.n. de Persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, onrechtmatige verwerking).

 • Recht op beperking van de verwerking

Lopende een geschil met betrekking tot de Verwerking van de Persoonsgegevens, heeft u het recht om te vragen dat de Verwerking van de Persoonsgegevens wordt beperkt. U heeft tevens het recht om tegen deze verwerking bezwaar te maken (cfr. infra).

 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens

U heeft het recht om de door u verstrekte Persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen, indien de verwerking wordt gedaan ter uitvoering van de overeenkomst. U heeft tevens het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

 • Recht om toestemming in te trekken

U heeft het recht om uw toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór deze intrekking.

 • Uitoefening van uw rechten

U kan, mits bewijs van uw identiteit, de bovenstaande rechten gratis uitoefenen via een schriftelijke, gedateerde, gemotiveerde en ondertekende aanvraag gericht aan PUBLIPAVO.
Wij beschikken over een termijn van één maand na ontvangst van uw verzoek, om hieraan vervolg aan te geven. Deze termijn kan worden verlengd naar twee maanden afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en/of het aantal verzoeken.

Het recht om bezwaar te maken (artikel 21 GDPR).

Zoals hiervoor reeds vermeld heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens die wij doen ter behartiging van onze eigen rechtmatige belangen. Indien u bezwaar wenst te maken tegen deze verwerking, dan dient u de specifiek met uw situatie verband houdende redenen aan te geven waarom u bezwaar maakt.

Wat moet ik doen indien ik klachten heb ?

Natuurlijk streven wij naar een 100% tevredenheid van onze klanten en businessrelaties. Mocht u desondanks een klacht hebben over de verwerking van uw Persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Wij werken zeer graag mee aan een oplossing. U hebt daarnaast ook steeds het recht een klacht in te dienen bij de  gegevensbeschermingsautoriteit; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming:

Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 2 274 48 00
+32 2 274 48 35
contact@apd-gba.be

Vragen of opmerkingen ?

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw Persoonsgegevens of over deze privacy policy, kunt u ons contacteren op:

+ 32 52 335 849
info@publipavo.be

Wijzigingen aan deze verklaring.

Deze verklaring kan worden onderworpen aan periodieke herzieningen om te waarborgen dat ze overeenstemt met de toepasselijke wetgeving. Oudere versies worden in ons archief opgeslagen. Contacteer ons als u deze wil raadplegen.

Toepasselijke wetgeving.

Deze verklaring wordt geregeld door en is opgesteld overeenkomst de Belgische wetgeving.